Naturalne
Smaczne
Zdrowe

Kontakt

+48 604 220 286
+48 602 520 321
zagroda@zagrodaopolska.pl

Regulamin

a) Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupu towarów w sklepie internetowym www.zagrodaopolska.pl prowadzonym pod adresem internetowym www.zagrodaopolska.pl oraz zasady dostawy zakupionych towarów do klienta.

b) Złożenie przez klienta zamówienia poprzez sklep internetowy jest równoznaczne z akceptacją zasad wynikających z Regulaminu i zobowiązuje klienta do przestrzegania tychże zasad.

c) Sklep Zagrodaopolska.pl prowadzony jest przez: ZAGRODA OPOLSKA SP. Z O. O. ul. Ptasia 1, 45-139 Opole, NIP: 7543075046, REGON: 16154629

ZAKUPY W www.zagrodaopolska.pl

Działalność

www.zagrodaopolska.pl prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia składać można przez stronę internetową www.zagrodaopolska.pl

Obszar działania

www.zagrodaopolska.pl umożliwia transport na terenie całej Polski za pośrednictwem firmy kurierskiej.

Wymagania techniczne

Do korzystania z usług sklepu www.zagrodaopolska.pl niezbędny jest dostęp do Internetu, konto poczty elektronicznej oraz nr telefonu komórkowego.

Kupujący

Z oferty www.zagrodaopolska.pl mogą korzystać wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną, określoną wg przepisów prawa cywilnego, zdolność do czynności prawnych oraz osoby prawne.

Ceny

Ceny towarów są dostępne po wysłaniu formularza zamieszczonego na stronie internetowej www.zagrodaopolska.pl i są cenami brutto [z VAT], wyrażonymi w złotych polskich.

Oferta handlowa

Zamówienie złożone przez Klienta stanowi Ofertę w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Wysłanie przez www.zagrodaopolska.pl do Klienta wiadomości mailowej z potwierdzeniem zakresu realizowanego zamówienia stanowi przyjęcie Oferty w możliwym do realizacji zakresie. Obecność produktów na stronie internetowej Sklepu nie jest jednoznaczna z dostępnością towaru w magazynie i możliwością realizacji zamówienia.

Umowa sprzedaży i cena obowiązująca

W przypadku złożenia zamówienia przez klienta drogą internetową (strona www), momentem zawarcia umowy kupna - sprzedaży jest moment osobistego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez obsługę sklepu (telefonicznie lub e-mailem).
Wiążąca dla stron transakcji jest cena brutto za kg lub cena jednostkowa za sztukę widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez klienta.
Również inne elementy oferty, jak zawartość zestawu, koszt dostawy oraz wszelkie pozostałe warunki są wiążące dla stron zgodnie z ich treścią od momentu złożenia zamówienia przez klienta.

Dostawa i koszty dostawy

Realizacja dostawy może być wykonana za pośrednictwem firmy kurierskiej lub odbiór osobisty.

Koszt wysyłki kurierem wynosi: 25 zł brutto (w cenie wliczone jest dodatkowe opakowanie próżniowe i termiczne) na terenie całej Polski.

Cena dostawy zamówionego towaru do krajów UE ustalana jest indywidualnie.
Ww. cennik dotyczy sprzedaży detalicznej.
Opłata za transport towarów zamówionych na podstawie oferty hurtowej naliczana jest indywidualnie po wcześniejszym ustaleniu z Zamawiającym.

www.zagrodaopolska.pl nie realizuje zamówień o wartości poniżej 50 zł brutto. W przypadku złożenia przez zamawiającego zamówienia o wartości poniżej 50 zł brutto, www.zagrodaopolska.pl skontaktuje się z zamawiającym telefonicznie lub mailowo celem modyfikacji zamówienia lub jego anulowania, albo celem umówienia się na odbiór osobisty zamówienia w sklepie firmowym stacjonarnym: Opole ul. Sosnkowskiego 6/14 (Pawilon Skaut).

ZAMÓWIENIE KLIENTA

Składanie i akceptacja zamówienia

Zamówienie składa się poprzez formularz dostępny na stronie www.zagrodaopolska.pl.

Potwierdzenie i realizacja zamówienia

Przyjęcie zamówienia Klienta zostaje potwierdzone drogą elektroniczną poprzez wysłanie Zamawiającemu wiadomości e-mailowej. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia w żądanym terminie lub w przypadku braków w asortymencie Klient zostanie powiadomiony mailowo lub telefonicznie. W przypadku wysyłek kurierskich płatnych przelewem ostateczny koszt zamówienia zostanie przekazany mailowo lub telefonicznie.

Możliwość anulowania zamówienia

Klient może anulować zamówienie, jednakże musi to nastąpić nie później niż do godziny 14.00 dnia poprzedzającego dzień dostawy zamówienia.

Termin realizacji zamówienia

a) Termin realizacji dostawy uzależniony jest od preferencji Klienta ustalonej drogą meilową lub telefonicznie.

b) Zamówienia realizowane za pośrednictwem firmy kurierskiej na terenie Polski są dostarczane we wskazanym przez Klienta dniu bez możliwości wyznaczenia godziny dostawy.

Zamówienie złożone do godz. 12.00 dnia roboczego zostanie zrealizowane w dniu następnym (oprócz piątków, sobót, niedziel i świąt). W przypadku dodatkowych ustaleń dotyczących dostawy zamówionego towaru Zamawiający powinien podać swoje preferencje podczas potwierdzania zamówienia w polu: „uwagi dotyczące realizacji zamówienia”.

Zamówiony towar zostanie dostarczony w ciągu 24 h od momentu odebrania zamówienia przez firmę kurierską przesyłki (oprócz soboty, niedzieli i świąt). W przypadku nie podania preferencji dotyczących terminu przez Zamawiającego, dostawa zostanie dostarczona w ciągu maksymalnie dwóch dni roboczych w zależności od godziny zamówienia.

c) Zamawiający może również odebrać samodzielnie swoje zamówienie bezpośrednio w sklepie firmowym stacjonarnym: Opole ul. Sosnkowskiego 6/14 (Pawilon Skaut) w godz. 07.00-19.00 w dni robocze oraz 08.00-13.00 w soboty.

Dni wolne

www.zagrodaopolska.pl nie realizuje zamówień w niedziele i dni świąteczne. www.zagrodaopolska.pl zastrzega sobie możliwość wyznaczenia dodatkowych dni zamknięcia sklepu. W tych dniach nie będzie technicznej możliwości zarezerwowania terminu dostawy.

Miejsce i termin dostarczenia zakupów

W zależności od preferencji Klienta zamówienie zostanie dostarczone pod wskazany przez Klienta adres wybranego dnia. Termin dostawy określony w procesie akceptacji zamówienia jest wyrazem preferencji Klienta. www.zagrodaopolska.pl nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub niedostarczenie zamówienia w wybranym przez Klienta terminie w wyniku wydarzeń i sytuacji, na które nie ma wpływu.

Odmowa realizacji zamówień

www.zagrodaopolska.pl zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia w następujących przypadkach:
a) zamówienia, które nie udało się potwierdzić
b) Klienta, który nie przestrzega zasad regulaminu
c) jakichkolwiek podejrzeń co do osoby zamawiającej
d) zamówienia, które nie może być zrealizowane z przyczyn logistycznych

W przypadku odmowy z podanych wyżej przyczyn Klient zostanie powiadomiony poprzez wysłanie przez Zagrodę Opolską wiadomości e-mail.

Faktura

a) Do zamówienia dołączana jest faktura VAT lub paragon, obejmujące dostarczane pozycje zamówienia. Klient upoważnia www.zagrodaopolska.pl do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy.

b) Aby otrzymać fakturę VAT, Zamawiający zobowiązany jest podać w formularzu rejestracyjnym nazwę firmy oraz NIP

PŁATNOŚCI

Sposoby płatności.

Możliwe są następujące sposoby dokonania płatności:

a) kartą lub gotówką przy odbiorze własnym ze sklepu firmowego stacjonarnego: Opole ul. Sosnkowskiego 6/14 (Pawilon Skaut).

b) przelewem na konto przy przesyłkach kurierskich. Nr konta 44 1090 16 0000 0001 2171 6402 ZAGRODA OPOLSKA SP. Z O. O. UL. PTASIA 1 45-139 OPOLE

Rozliczanie niedopłat lub nadpłat

www.zagrodaopolska.pl oferuje do sprzedaży produkty o zmiennej wadze (niepaczkowane, świeżo przygotowane przed dostawą). Produkty te mają specjalną adnotację na ten temat w opisie artykułu. Wskazane przez Klienta wagi tych produktów są wagami orientacyjnymi, a pracownicy Zagroda Opolska Sp. z o. o. dołożą wszelkich starań aby finalne wagi zamówionych artykułów były maksymalnie zbliżone do tych orientacyjnych. Jeśli finalna waga paczki będzie się różnić o więcej niż 15% od zamówienia, Klient ma prawo odstąpienia od umowy. Ostateczna cena towaru o zmiennej wadze określona jest na podstawie jego rzeczywistej wagi. Zarówno waga produktu, jak i jego ostateczna cena uwidocznione są na fakturze VAT lub paragonie. Klient zamawiając produkt o zmiennej wadze akceptuje jego ostateczną cenę.

Klient zamawiając produkt o zmiennej wadze akceptuje jego ostateczną cenę.UWAGA: prosimy o nieprzesyłanie pieniędzy do momentu potwierdzenia przez Zagrodę Opolską dostępności zamówionych artykułów i wystawienia paragonu z ostateczną kwotą zamówienia.

DOSTAWA

Dostawca

Dostawca zostawia zamówienie osobie znajdującej się pod adresem wskazanym przez Klienta. Dostawca nie ma możliwości weryfikacji danych osobowych odbiorcy towaru.

Nieobecność klienta

W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego [w trakcie składania zamówienia] adresem dostawy w ustalonym przedziale godzinowym www.zagrodaopolska.pl nie ponosi odpowiedzialności za jakość produktów, które z przyczyn leżących po stronie Klienta staną się niemożliwe do późniejszego użytku (produktu łatwo psujące się, produkty świeże, o krótkich terminach ważności itp.). Klient nie może odmówić ich przyjęcia z tego powodu bez zapłaty ceny sprzedaży.

Odmowa przyjęcia zamówienia

Nieuzasadniona odmowa przyjęcia zamówienia przez Klienta traktowana jest jako naruszenie zasad niniejszego regulaminu. Realizacja w części zamówienia nie może być powodem odmowy przyjęcia towaru.

REKLAMACJE I ZWROTY

a) W razie niezgodności towaru żywnościowego z umową, kupujący ma prawo żądać wymiany towaru, ewentualnie obniżenia jego ceny albo odstąpienia od umowy pod warunkiem, że zawiadomi o tym sprzedawcę niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności towaru z umową, nie później niż w terminie 3 dni od dostarczenia zamówienia, z zastrzeżeniem punktu b). W celu dokonania reklamacji należy skontaktować się z www.zagrodaopolska.pl mailowo lub telefonicznie.

b) Stwierdzenie niezgodności towaru z umową powinno nastąpić nie później, niż przed upływem terminu przydatności towaru do spożycia.

c) Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 7 dni. O wyniku jej rozpatrzenia Klient zostanie powiadomiony na piśmie na adres email bądź adres zamieszkania. Brak odpowiedzi we wskazanym terminie zostanie uznany za pozytywne rozpatrzenie reklamacji.

Sklep zwraca Klientowi należność za odesłany/reklamowany towar w ciągu 7 dni, licząc od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, na konto wskazane mailowo przez Klienta.

c) www.zagrodaopolska.pl nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

d) Różnice między rzeczywistym wyglądem produktu, a jego zdjęciem na stronie internetowej www.zagrodaopolska.pl nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego towaru.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Obowiązek podawania prawdziwych informacji

Klient korzystający z usług www.zagrodaopolska.pl ma zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym lub fałszywym. Zamówienia zawierające takie treści nie będą realizowane. www.zagrodaopolska.pl nie ponosi odpowiedzialności za podanie takich treści.

Dostarczenie wiadomości email

www.zagrodaopolska.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie wiadomości przesłanej na wskazany przez Klienta adres e-mail, które jest spowodowane blokowaniem lub usuwaniem emaili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta lub blokowaniem przez administratorów serwerów pocztowych.

Refundacje

W przypadku odmowy realizacji zamówienia zgodnie z zapisami Regulaminu lub w przypadku anulowania przez Klienta zamówienia wcześniej opłaconego, www.zagrodaopolska.pl dokona pełnego zwrotu należnej kwoty na konto wskazane mailowo przez Klienta.

Dane osobowe

a) Wysyłając zapytanie w serwisie www.zagrodaopolska.pl Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez firmę www.zagrodaopolska.pl jego danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówień oraz komunikacji z Klientem.

b) Administratorem Danych Osobowych jest www.zagrodaopolska.pl. Zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz.U. Nr 133 poz. 883) dane osobowe są chronione w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

c) Dane osobowe są przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania. Osoby, których dane zostają umieszczone w zbiorze danych mają prawo dostępu do treści tych danych oraz prawo do ich poprawiania.

d) Klient wyraża zgodę na otrzymywanie emaili bezpośrednio związanych z realizacją zamówienia złożonego przez Klienta.

f) www.zagrodaopolska.pl nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje podania przez Klienta danych na stronach internetowych imitujących witrynę www.zagrodaopolska.pl.

© 2015 zagrodaopolska.pl | tel.: +48 604 220 286, +48 602 520 321 | email: zagroda@zagrodaopolska.pl | Należymy do Regionalnej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego :

opolskie dziedzictwo kulinarne